Tag Archives: 500+ dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Projekt opozycji – 500zł na każde dziecko bez progu dochodowego

Projekt opozycji – 500zł na każde dziecko bez progu dochodowego

Opozycja co do zasady krytykująca program świadczenia wychowawczego 500+ zgłosiła projekt uchylenia progu dochodowego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Projekt całkiem słuszny, jednakże wychodzący od polityków, którzy na co dzień krytykują program z rozrzutność pieniędzy podatników, jakiej dopuszcza się rządząca partia. Trudno zatem wierzyć w czyste intencje projektodawcy. A chodzi o to, iż obecnie rodzina w której występuje dziecko niepełnosprawne musi spełnić kryterium dochodowe 1200 zł na osobę w rodzinie…. Read Article →

Niepełnosprawni i niesamodzielni, dorośli żal opiekunów

Niepełnosprawni i niesamodzielni, dorośli – żal opiekunów

Podwyższony próg dochodów w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym nie wystarczył tej grupie społecznej. Wielki żal opiekunów osób dorosłych niesamodzielnych w swej egzystencji względem odmowy świadczenia rodzicielskiego 500plus jest poniekąd uzasadniony. Wielu niepełnosprawnych dorosłych  wymaga wzmożonej opieki niczym dzieci. Przy tak niskich świadczeniach na rzecz osób niepełnosprawnych dodatkowe pięćset złotych byłoby zbawienne. Opiekunami osób dorosłych najczęściej są rodzice i tym uzasadniają swoje racje, niemniej tym sposobem świadczenie 500 plus mogłoby być… Read Article →

przerwa w uprawnieniu

Przerwa w uprawnieniu

Wraz z realizacja programu 500+ narasta sytuacji nieuregulowanych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej zaczynają zastanawiać się co począć z brakiem regulacji. Jedną z sytuacji jest utrata uprawnień będąca okresem przejściowym i przywracalnym. Chodzi tutaj o dzieci niepełnosprawne, których orzeczenie kończy swoją ważność danego dnia i kolejne wydawane jest dwa, czasem trzy miesiące później z datą obowiązywania wstecz. Nie ulega wątpliwości iż uprawnienia wynikające z progów dochodowych mogą wygasać wraz z orzeczeniem… Read Article →

niepełnosprawne dziecko i 500 plus

Niepełnosprawne dziecko i 500+

Sytuacja rodziców niepełnosprawnych dzieci w Polsce nie jest najlepsza, jednak przy tworzeniu programu rodzicielskiego uwzględniono podwyższony próg dochodu dla rodzin z niepełnosprawnością bez względu na jej stopień i charakter. Rodziny w których występuje niepełnosprawność dziecka mogą liczyć na wyższe kryterium dochodowe w przypadku ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Kwota tysiąca dwustu złotych nie jest bardzo wysoka, ale znacznie wyższa od standardu. Tym samym zarówno niepełnosprawne dzieci jak… Read Article →