Monthly Archives: Marzec 2016

świadczenie na wniosek

Świadczenie na wniosek

Program rządowy jakim jest 500 plus przeznaczony jest dla rodziców którzy złożą wniosek, mimo iż mówi się o tym że przysługiwać ma wszystkim dzieciom, które są drugimi lub kolejnymi to nie dzieje się tak z automatu a trzeba wnioskować o świadczenie. Jeśli uważamy, ze program nam nie odpowiada nie musimy z niego korzystać. Wiele osób zniechęca do skorzystania fakt, iż obsługą programu zajmują się ośrodki pomocy społecznej, które mają dość… Read Article →

niepełnosprawne dziecko i 500 plus

Niepełnosprawne dziecko i 500+

Sytuacja rodziców niepełnosprawnych dzieci w Polsce nie jest najlepsza, jednak przy tworzeniu programu rodzicielskiego uwzględniono podwyższony próg dochodu dla rodzin z niepełnosprawnością bez względu na jej stopień i charakter. Rodziny w których występuje niepełnosprawność dziecka mogą liczyć na wyższe kryterium dochodowe w przypadku ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Kwota tysiąca dwustu złotych nie jest bardzo wysoka, ale znacznie wyższa od standardu. Tym samym zarówno niepełnosprawne dzieci jak… Read Article →

kontrowersje wokół 500 plus

Kontrowersje wokół 500+

Program 500+ jeszcze na dobre nie wszedł w użycie, a już budzi mnóstwo kontrowersji. Paradoksalnie, nawet rodzice kilkorga dzieci, którym teoretycznie taka zapomoga przysługuje, optują przeciwko temu programowi. Z czego to wynika? Ze świadomości, co tak naprawdę stoi za wdrożeniem tego programu. Rodziny biedniejsze, wielodzietne z pewnością na tym programie skorzystają, ponieważ co miesiąc będą im regularnie wpływały pewne sumy na konto, a to z pewnością podwyższy ich status materialny…. Read Article →