Monthly Archives: Wrzesień 2016

500plus a stypendium szkolne

500plus a stypendium szkolne

W niedostatku żyje wciąż wiele dzieci w Polsce. Aby skompletować wyprawkę szkolną mogą się one ubiegać poza dodatkiem do świadczenia rodzinnego o stypendium szkolne, które wypłacane jest z innej puli środków pieniężnych. Ubiegając się o socjalne stypendium szkolne musimy wykazać wszystkie dochody gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. O ile świadczenia pomocy społecznej wliczają się w kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium, to świadczenie rodzicielskie tak zwane 500plus nie… Read Article →

Niepełnosprawni i niesamodzielni, dorośli żal opiekunów

Niepełnosprawni i niesamodzielni, dorośli – żal opiekunów

Podwyższony próg dochodów w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym nie wystarczył tej grupie społecznej. Wielki żal opiekunów osób dorosłych niesamodzielnych w swej egzystencji względem odmowy świadczenia rodzicielskiego 500plus jest poniekąd uzasadniony. Wielu niepełnosprawnych dorosłych  wymaga wzmożonej opieki niczym dzieci. Przy tak niskich świadczeniach na rzecz osób niepełnosprawnych dodatkowe pięćset złotych byłoby zbawienne. Opiekunami osób dorosłych najczęściej są rodzice i tym uzasadniają swoje racje, niemniej tym sposobem świadczenie 500 plus mogłoby być… Read Article →